obrazek przedstawia kolorowe pisanki

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PISANKA 2022

03.03 – 07.04.2022
15:00

Ogród Jordanowski Nr 2 organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny -PISANKA 2022. Do współpracy zapraszamy szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne. Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi być przestrzenna i mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób przy zastosowaniu dowolnej techniki. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: - od 5 do 8 lat - od 9 do 12 lat - od 13 do 16 lat Dodatkowo zostanie przyznana specjalna nagroda - Grand Prix w kategorii tradycyjna pisanka wielkanocna. Sponsorem nagrody jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie. Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia 7 kwietnia 2022 r. do godziny 19.00 na adres: Ogród Jordanowski Nr 2 ul. Przybyszewskiego 30 a, 60-561 Poznań z dopiskiem "Pisanka 2022" Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu. W sobotę, 9 kwietnia 2022 r. o godz. 12 00 zostaną rozdane dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych i występ wychowanków OJ nr 2. Szkoła / placówka która, dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem. Zapraszam do wzięcia udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27oraz na stronie www.oj2poznan.pl

Zobacz oj2poznan.pl