g

Monograficzna wystawa Andrzeja Matuszewskiego

19.06 – 30.09.2015

Monograficzna wystawa Andrzeja Matuszewskiego przygotowana przez Galerię Piekary

i Fundację 9/11 Art Space zaprezentuje twórczość jednego z najwybitniejszych artystów polskich

XX wieku, który odegrał niebagatelną rolę w kształtowaniu powojennego oblicza sztuki.

Retrospektywna wystawa i dwujęzyczny katalog prac są prezentacją nowatorskich dokonań sztuki

wizualnej w drugiej połowie XX wieku.

Życie artystyczne Andrzeja Matuszewskiego związane było od początku z Poznaniem.

Tu ukończył studia na PWSSP pod kierunkiem Wacława Taranczewskiego w 1949 r., to tu razem

z Ireną Psarską, Rajmundem Dybczyńskim, Bartłomiejem Kurką, Wacławem Twarowskim oraz

Józefem Stasińskim założył grupę R55 w 1955 roku, sprzeciwiającą się wpływom

postimpresjonistycznego malarstwa, to także w Poznaniu w latach 1964-69 prowadził Galerię

odNOWA, będącą jedną z pierwszych niezależnych galerii w Polsce, gdzie powstały takie

działania artysty jak

21 przedmiotów czy Postępowanie.

Obszar twórczy Matuszewskiego obejmował takie środki wyrazu jak ceramika, rysunek,

malarstwo, happening i environment, ale także szereg przedsięwzięć teoretyczno-koncepcyjnych,

jak ogólnopolskie sympozja

Interwencje, Artycypacje, Relartacje i Sytuartacje czy książki Artykulacje,

Aspekty

i Refleksje. Działalność w grupie R55 ujawniła surrealistyczne upodobania artysty,

koncentrujące się na izolowaniu oraz nadawaniu przedstawianym przedmiotom aluzyjnego

znaczenia. Z początkiem lat 60. XX wieku Matuszewski skierował swoje działania w stronę

malarstwa materii i malarstwa strukturalnego. Dzieła przybierały formę konstruktów, gdzie

poszeregowana w segmenty przestrzeń kompozycji uzupełniania była o niestandardowe elementy

jak kawałki futra, metalu, odciski dłoni czy palców, przybierając z czasem formę trójwymiarową.