a

Dzieci od 4 do 9 lat

prowadzenie: Magdalena Rybarczyk
Galeria Sztuki Współczejsnej Profil, tel. 606 982 359
od 4 do 9 lat
Program autorski, oparty na działania interdyscyplinarnym, łączący zajęcia plastyczne z działaniami parateatralnymi , wykorzystującymi ruch, gest, mimikę, jako tworzywo budujace wrażliwość i wyobraźnię. Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.