as

Spotkanie konsultacyjne w sprawie umowy społecznej dla ul.Wrocławskiej

20.10.2015
17:00

Rada Osiedla stara się tym sposobem poprawić komfort zamieszkania oraz pracy w rejonie ul. Wrocławskiej. Trudnym lecz możliwym kompromisem, z pomocą umowy społecznej, chcemy doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa, relacji sąsiedzkich oraz do zmian na lepsze.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców, przedsiębiorców, osoby zaangażowane społecznie oraz przedstawicieli władz miasta, by wspólnie wykreować dokument, który na bazie honorowego współuczestnictwa, i społecznej współodpowiedzialności za miasto będzie określeniem nowych reguł dla rejonu ul. Wrocławskiej.

Zaproszenie