Czwartek Literacki - Po co nam tradycja?

2015-11-19 ( czwartek )
18:00
Sala Czerwona Pałacu Działyńskich, Stary Rynek 78, Poznań

Po co nam tradycja? Rozmawiają: Dariusz Gawin, Krzysztof Podemski, Piotr Śliwiński

Dariusz Gawin - historyk idei, filozof i publicysta, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN; wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego; członek Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Autor m.in. książek: Spór o powstanie. Powstanie warszawskie w powojennej publicystyce polskiej (2004), Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku (2005), Granice demokracji liberalnej. Szkice z filozofii politycznej i historii idei (2007), Wielki zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976 (2013).
Krzysztof Podemski - profesor w Instytucie Socjologii UAM. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje m.in. wokół dyskursu publicznego, życia publicznego, kontaktów międzykulturowych, nierówności spolaczanych. Autor licznych publikacji i książek, m.in. Miasto w świadomości swoich mieszkańców (wspólnie z R. Cichockim, 1999), Socjologia podróży (2004), Obrazy i wizje społeczeństwa polskiego w prasie krajowej w 1981 roku (2008).
Piotr Śliwiński - historyk i krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej; profesor w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Autor wielu artykułów i książek z zakresu krytyki literackiej, m.in. Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej (2002), Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce (2007), Horror poeticus. Szkice i notatki (2012), Literatury polskiej XX wieku (razem z A. Legeżyńską i B. Kaniewską, 2005), Literatury polskiej 1976-1998 (razem z P. Czaplińskim, 1999), Poezji polskiej po 1968 roku (razem z A. Legeżyńską, 2000).

Wstęp wolny.