a

W ramach cyklu Przystanek Historia IPN w Bibliotece Raczyńskich - spotkanie nad albumem Wypędzeni 1939...

2015-11-19 ( czwartek )
18:00
Sala 1, Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, Poznań

Prezentacja i dyskusja  nad albumem Wypędzeni 1939... Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy pod red. Jacka Kubiaka i Agnieszki Łuczak, w ramach cyklu Przystanek Historia IPN w Bibliotece Raczyńskich.

Wstęp wolny.

Plakat