logo

Inteligencja Świadomości - warsztaty otwarte

2015-11-22 ( niedziela )
10:00-12:00
"Pod Pręgierzem" Cafe and Lunch, Stary Rynek 25/29, Poznań

Inteligencja, to stopień sprawności umysłu w różnych obszarach jego działania. Kiedyś postrzegano inteligencję jako cechę stałą i niezmienną, a termin ten stosowano do określania logicznych, językowych i symbolicznych zdolności umysłu. Dziś dostrzegamy, że sprawność umysłu można rozwijać, a terminu inteligencja używamy do opisywania praktycznie wszystkich obszarów kompetencji umysłu. Mówi się więc o inteligencji emocjonalnej, ruchowej, inerpersonalnej, intrapersonalnej, muzycznej, duchowej, językowej, logiczno-matematycznej, wizualno-przestrzennej, kognitywnej, twórczej, itd. Te wszystkie rodzaje działań umysłu i stopień ich sprawności są zależne od nadrzędnej wobec nich świadomości. Jej rozwój, zwiększenie jej sprawności, to droga do osiągnięcia pełni możliwości umysłu, we wszystkich jego obszarach. To także sposób na równowagę i spójność działań umysłu, bez antagonizmu "serca i rozumu".
CentrumUwagi.com zaprasza na warsztaty poświęcone rozwojowi Inteligencji Świadomości.

Wstęp wolny.