Premiera Lament.Pamięci Tadeusza Różewicza

Premiera spektaklu "Lament. Pamięci Tadeusza Różewicza"

2015-11-28 ( sobota )
20:00
MP2 - Hala nr 2, MTP, ul. Głogowska 14, Poznań

Kategoria: Inne

Układ formalny spektaklu obejmuje dwa wymiary czasowe, w których umieszczone są postaci i rozgrywają się relacje między nimi. Te przestrzenie równoległe budują świat poetycko-realistyczny, adekwatny do języka teatru, jakim operował w swojej twórczości Tadeusz Różewicz.

Reżyseria i choreografia: Ewa Wycichowska

Reżyseria i główna rola aktorska: Janusz Stolarski

Muzyka: Krzysztof Wiki-Nowikow

Scenografia: Bohdan Cieślak

Kostiumy: Anna Czyż

Charakteryzacja i fryzury: Adriana Cygankiewicz

Video: Daniel Stryjecki

Opracowanie dramaturgiczne tekstów: Jagoda Ignaczak

Konsultacja literacka: Maria Dębicz

Wiolonczela: Agnieszka Kowalczyk

Nowy spektakl prof. Ewy Wycichowskiej, będący zarazem jej ostatnią premierą zrealizowaną w czasie, kiedy kieruje Polskim Teatrem Tańca, inspirowany jest twórczością Tadeusza Różewicza. Równoważąc znaczenie słowa i ruchu, "LAMENT" wpisuje się gatunkowo w formę teatru tańca, przypisując niezwykle istotną rolę multimediom. Do współpracy przy spektaklu Ewa Wycichowska zaprosiła wybitne indywidualności artystyczne: Janusza Stolarskiego (reżyseria i rola aktorska), Krzysztofa Wikiego-Nowikowa (muzyka), Bohdana Cieślaka (scenografia), Annę Czyż (kostiumy) i Daniela Stryjeckiego (multimedia).

"Lament" rozumiany jest tu wielorako. Jako zagadnienie wielopłaszczyznowe odnoszące się zarówno do kwestii osobistych, jak i rodzaju stanu psychicznego oraz emocjonalnego, który dotyka artystę w relacji z dziełem i jego oceną. Jest więc to także indywidualny dialog każdego z twórców spektaklu z różewiczowską "raną". Twórców interesuje wniknięcie w transgresywny świat, jaki rodzi się między przestrzenią traumy a przestrzenią dzieła, które pełni terapeutyczny, a zarazem ekspiacyjny charakter. Istota intymności wyznania zawarta w utworach składających się na tom Różewicza, stała się dla twórców spektaklu inspiracją do działania, zmierzającego do podjęcia pracy nad wybranymi wątkami i motywami, które w sposób kreacyjny wpisuje dzieło w strukturę gatunkową teatru tańca. Równoważąc znaczenie słowa i ruchu, budując strukturę dramaturgiczną ze znaku semantycznego i znaku ciała, twórcy spektaklu, myślą o dychotomii świata i dychotomii sztuki.
Bilety w cenie 40 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy) do nabycia w Impresariacie PTT (ul. Kozia 4) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00 oraz na stronie internetowej.

Zobacz www.ptt-poznan.pl/spektakle/w-przygotowaniu/lament/