krople wody na trawie

W zgodzie ze sobą, bliżej innych - trening interpersonalny

10.11 – 13.11.2016
09:00 15:00

Trening interpersonalny to jedna z najbardziej efektywnych metod edukacji psychologicznej. Członkowie grupy wchodzą ze sobą w relacje, konfrontują się i wzajemnie modelują swoje zachowania. Są dla siebie wsparciem w rozwoju i zmianach. Charakter zajęć sprzyja otwieraniu się i wyrażaniu emocji, w bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze. Sprzyja przełamywaniu oporów wobec innych. Wiedzę i doświadczenie zdobyte na treningu można wykorzystać zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Zobacz www.podeszczu.com.pl/pracownia-rozwoju-osobistego/treningi/