anioł

Verba Sacra

2016-12-11 ( niedziela )
17:00
Bazylika Archikatedralna w Poznaniu, Ostrów Tumski 17

Verba Sacra to projekt interdyscyplinarny artystyczno-naukowo-religijny, poświęcony tradycji słowa w kulturze duchowej narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa europejskiego. Realizację rozpoczęto w styczniu 2000 roku w formie cyklu dwunastu prezentacji tekstów biblijnych. Od początku spotkał się z bardzo szerokim oddźwiękiem społecznym i został uznany za jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń Wielkiego Jubileuszu. Na temat Verba Sacra napisano około 2 000 publikacji - artykułów, recenzji, informacji. Liczbę uczestników oceniono na ponad 250 000 osób.

"O Miłości Miłosiernej" - spoktanie poświęcone św. Teresie od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza.

Czyta: Maria Ciunelis
Komentarz: o. Wjociech Ciak, OCD
muzyka: Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN pod dyrekcją Zbigniewa Małkowicza 
solo: Marzena Małkowicz
scenariusz i reżyseria: Przemysław Basiński

Zobacz www.verbasacra.pl