logo

Spotkanie z grupą osób, które pragną lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi. Przestrzeń, w której można przyjrzeć się swoim reakcjom i emocjom w kontaktach z ludźmi. Poznać swoje zasoby i ograniczenia w kontaktach interpersonalnych. Wszystko to po to, aby bardziej świadomie budować wzbogacające i autentyczne relacje z ludźmi.

Trening interpersonalny to jedna z najbardziej efektywnych metod edukacji psychologicznej. Członkowie grupy wchodzą ze sobą w relacje, konfrontują się i wzajemnie modelują swoje zachowania. Są dla siebie wsparciem w rozwoju i zmianach. Charakter zajęć sprzyja otwieraniu się i wyrażaniu emocji, w bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze. Sprzyja przełamywaniu oporów wobec innych. Wiedzę i doświadczenie zdobyte na treningu wykorzystasz zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Zobacz www.podeszczu.com.pl/pracownia-rozwoju-osobistego/treningi/