plakat

Archeologiczny dziedziniec wypełniony sztuką po brzegi - wystawa

24.02 – 12.03.2017

Na dziedzińcu Pałacu Górków w Poznaniu będą prezentowane dzieła cenionych polskich twórców. Przedsięwzięcie artystyczne stawiające sobie za cel upamiętnienie i celebrację rocznicy Chrztu Polski raz jeszcze podkreśli i upamiętni celebrowany w zeszłym roku jubileusz! Kuratorami wystawy są: Mirosława Rochecka i Kazimierz Rochecki.

Wystawa będzie dostępna do 12 marca 2017 r.

Projekt 966 jest koncepcją wystawy współczesnej sztuki polskiej, która próbuje szeroko odnieść się do jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski.

Ekspozycja nawiązuje do tradycji patriotycznych polskiej sztuki XIX wieku i ruchu kultury niezależnej lat 80. Autorzy, jako polscy artyści, razem z grupą zaproszonych do udziału twórców, czują się zobowiązani do tego, aby włączyć się w obchody jubileuszu Chrztu Polski.

Kuratorzy postawili artystom zadanie stworzenia nowych dzieł, które staną się pamiątkami 2016 roku, już choćby z racji ich datowania. Artyści próbują dokonać tu współczesnego spojrzenia na wiarę i polskość, na nasze dzieje i naszą świadomość, na naszą przeszłość, naszą teraźniejszość i naszą przyszłość.

Do udziału w projekcie zaproszono szerokie grono cenionych polskich twórców, których działalność wyrasta z korzeni chrześcijańskich i jest głęboko zaangażowana w szerzenie wartości i prawd stanowiących fundament kultury polskiej i europejskiej.

Wśród zaproszonych artystów są przedstawiciele Pokolenia' 80 i Pokolenia JP II. Wybór zaproszonych twórców z założenia zakładał preferencję warsztatowych dyscyplin sztuki - malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby i fotografii. W projekcie biorą również udział zaproszeni teoretycy i krytycy sztuki.

Prezentowana w kilku galeriach w różnych regionach Polski wystawa ma poszerzyć obszar artystycznego świętowania 1050-lecia chrztu Mieszka I. Ekspozycja ma tworzyć szanse szerokiej prezentacji i upowszechnienia nowo powstałych dzieł oraz zainspirować krąg twórców i odbiorców sztuki do przemyśleń dotyczących kształtowania ducha patriotycznego, zarówno obecnie, jak i przyszłych pokoleń Polaków.