naczynia gliniane

Wystawa czasowa - Na glinianych nogach

13.09 – 30.11.2017

Na przygotowanej przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu wystawie czasowej zatytułowanej Na glinianych nogach prezentowane są zabytki ludności kultury łużyckiej pochodzące wyłącznie z jego zbiorów własnych. Wystawa będzie dostępna od 13 września do listopada 2017 w sali wystaw czasowych MAP na parterze.

Kultura łużycka trwała od około 1400 roku p.n.e. do mniej więcej 400 roku p.n.e. i zajmowała znaczny obszar dzisiejszej Polski. Kultura łużycka to, oprócz olbrzymich osiedli obronnych, których najsłynniejszym przykładem jest osada w Biskupinie, rozwiniętego brązownictwa, metalurgii żelaza, także i unikalne przykłady sztuki garncarskiej: różnorodne figurki zoomorficzne, rzadziej antropomorficzne, naczynia w kształcie buta czy rogu, kadzielnice, tak zwane dwojaki, trojaki, naczynia piętrowe, wazy, misy i inne. Wiele z nich posiada różnych kształtów i rozmiarów nóżki i nogi.

Zdecydowaną większość takich wyrobów znaleziono w grobach, a więc nie mogły to być zwyczajne elementy zastawy codziennego użytku, lecz przedmioty związane z obrządkiem pogrzebowym.

Zobacz www.muzarp.poznan.pl