plakat

Z okazji jubileuszu 500-lecia Reformacji (1517-2017) w Bibliotece Raczyńskich przygotowano wystawę, której tytuł (Solum Verbum) odnosi się do jednego z głównych haseł reformacyjnego przesłania - "Tylko Słowo". Na ekspozycji w Galerii Atanazego zostaną zaprezentowane ważne dla protestantyzmu księgi - unikatowe, oryginalne stare druki i rękopisy z XVI-XVIII wieku pochodzące ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich.
Na otwarcie wystawy zapraszają Anna Gruszecka, dyrektor Biblioteki Raczyńskich i ks. Marcin Kotas, Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu

 • Otwarcie wystawy, wykład dr Małgorzaty Grzywacz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Słowo o Reformacji.
  7 września 2017 (czwartek), godz. 18.00, Galeria Atanazego.
 • Wieczór reformacyjny. Sesja popularnonaukowa
  Prof. Katarzyna Meller (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), wykład Reformacja i Słowo, czyli jak Reformacja zmieniała kulturę XVI wieku
  Dr Monika Waluś (Uniw. Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie), wykład Duchowość "Postylli" księdza Samuela Dambrowskiego i jej współczesne inspiracje.
  27 września 2017 (środa), godz. 18.00, sala 1
  Koncert muzyki barokowej.

Na wystawie Solum Verbum. REFORMACJA I SŁOWO. XVI-XVIII w. prezentowane są różnojęzyczne przekłady Biblii jako głównej i jedynej podstawy wiary konfesji reformowanych oraz księgi wyznaniowe protestantyzmu i kancjonały, które dzięki językom narodowym upowszechniły i przybliżyły wiernym liturgię. Ekspozycja przedstawia także życiorysy wielkich reformatorów (m.in. Marcina Lutra i Jana Kalwina) oraz specyfikę reformacji na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród pokazywanych na wystawie ksiąg na szczególną uwagę zasługują m.in. jedenastotomowe wydanie pism Marcina Lutra (Teutsche Schrifften..., Halle 1702) zawierające ilustrowany, niemal komiksowy, życiorys reformatora oraz ostatnie dzieło Mikołaja Reja Źwierciadło albo Kstałt... (Kraków 1568), bogato ilustrowane drzeworytami i stanowiące jeden z najpiękniejszych przykładów polskiej typografii XVI w. Perełką wystawy jest z pewnością unikatowe pierwsze wydanie Cérémonies et coutumes religieuses... (1723-1743) autorstwa Bernarda Picarta i Jeana-Frederica Bernarda, którzy w dziewięciu tomach zilustrowali oraz opisali rytuały i uroczystości wszystkich znanych ówcześnie religii świata. Na ekspozycji pokazywane są dwa tomy (III i IV) tej swoistej encyklopedii, zawierające opisy zwyczajów religijnych protestantów, anglikanów, kwakrów i anabaptystów.

Przygotowanie wystawy: Agnieszka Urbańska (Biblioteka Raczyńskich), dr Małgorzata Grzywacz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Współpraca: Karolina Tomczyk-Kozioł (Biblioteka Raczyńskich). Przygotowanie materiału ilustracyjnego i multimediów: Jarosław Noskowiak. Opracowanie graficzne: Sławomir Pacholczyk.

Wstęp wolny.

_
opr.LT