a

Latający Uniwersytet Demokracji będzie miał przyjemność gościć w Poznaniu prof. dra hab. Ireneusza Krzemińskiego który wygłosi wykład otwarty "Solidarność" i naród.

Prof. Krzemiński w oparciu o badania nad Solidarnością oraz Solidarnością Rolników Indywidualnych przedstawi podstawowe wartości tego ruchu, a właściwie ruchów społecznych, oraz ich przemiany w pamięci uczestników - aktywistów ruchu. Zasadniczy temat wykładu dotyczyć będzie identyfikacji narodowej, sensu niepodległego państwa polskiego oraz stosunku do innych państw.

Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński to socjolog, publicysta, profesor nauk humanistycznych. Zajmuje się m.in. badaniem współczesnego antysemityzmu i sytuacji mniejszości seksualnych w Polsce. Jest autorem licznych publikacji dotyczących procesów zachodzących w społeczeństwach demokratycznych i aktywnym komentatorem bieżących procesów politycznych w Polsce. Prof. Ireneusz Krzemiński to autor i współautor wielu prac naukowych m.in. "Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji" i najnowszej pracy "Pamięć o wielkiej zmianie. Solidarność Rolników Indywidualnych a polska transformacja", Warszawa 2017.

Wstęp wolny.

_
opr.LT

Plakat