a

W pasażu Jana Baptysty Quadro przy Galerii Miejskiej Arsenał Miejski Konserwator Zabytków otwiera wyjątkową wystawę poświęconą Staremu Miastu.

Na wystawę "W sercu miasta i ludzi" składa się wielowątkowa opowieść mieszkańców i bywalców Starego Miasta - opowieść o miejscach, które tworzą atmosferę tej części Poznania.

O magii Starego Miasta opowiadają przez pryzmat miejsc i pełnionych przez nie funkcji. Znajdą się na niej obiekty reprezentacyjne i wyjątkowe, do których od razu prowadzi się przyjezdnych i które często goszczą na pocztówkach. Jednocześnie pamiętając o miejscach zupełnie codziennych i często pomijanych w opisach czy relacjach, których wpływ na wrażenie, jakie wywołuje Stare Miasto, jest jednak olbrzymi.

Wystawa stanowi jednocześnie podsumowanie działań informacyjno-konsultacyjnych, w ramach których mieszkańcy zabierali głos w sprawie treści uchwały o powołaniu Parku Kulturowego Stare Miasto.
Wkrótce zostanie opublikowany raport z tych konsultacji. Sama uchwała wejdzie w życie po przyjęciu jej przez Radę Miasta Poznania w I kwartale 2018 roku, a mieszkańcy i staromiejscy przedsiębiorcy będą mieli rok na wprowadzenie zmian.

_
opr.LT

Baner