okładka kalendarza

W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem - konferencja

2018-01-05 ( piątek )
Muzułmańskie Centrum Oświatowe, ul. Biedrzyckiego 13, Poznań

Konferencja dotycząca wydania poznańskiego kalendarza trzech religii pt. "W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem".

Kalendarz, pierwszy w historii Poznania, jest elementem prowadzenia dialogu międzyreligijnego przedstawicieli trzech religii monoteistycznych, sięgających korzeniami starotestamentalnego patriarchy Abrahama. Dialog chrześcijańsko-żydowski trwa, w naszym mieście, już kilkanaście lat. Od kilku lat trwa też dialog chrześcijańsko-muzułmański, a niedawno pojawił się i żydowsko-muzułmański. Te spotkania, często w kameralnej atmosferze, prowadzone są nie tylko w cieniu synagogi, meczetu czy poszczególnych kościołów, ale czasem rozwija się w zaskakujących miejscach.

Poznański kalendarz trzech religii jest szczególny. Zawiera w sobie opracowanie dziejów religii w Poznaniu. Zawiera zarówno znane nam kalendarium juliańskie, ale też muzułmańskie i żydowskie, oparte na innych rachubach czasowych, bo datowanych od powstania świata (żydzi), czy pielgrzymki proroka Muhammeda z Mekki do Medyny (muzułmanie). Zawiera najważniejsze święta trzech religii, wyszczególnia dni ich modlitwy (dzień Pański, szabat, dzień zgromadzenia), nazwy poszczególnych miesięcy. Na poszczególnych kartach kalendarza znajdują się, przede wszystkim, zdjęcia związane z Poznaniem, a także wyjaśnienia dotyczące poszczególnych uroczystości i świąt chrześcijaństwa, islamu i judaizmu.

Kalendarz został wydany ze środków budżetowych Miasta Poznania i jest dostępny za darmo. Otrzymać go można: w siedzibie Urzędzie Miasta Poznania, w terenowych punktach informacyjnych, w synagodze, meczecie oraz niektórych kościołach na terenie Poznania.