logo programu

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom, osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych - zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej "Europa dla obywateli".

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu, zasadach ubiegania się o dofinansowanie ze środków programu "Europa dla obywateli", natomiast osobom znającym już program - przekazane zostaną informacje o tym, co zmieniło się w programie na rok 2018.

Zobacz europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-25-stycznia-2018-poznan/