Jajko w barwach narodowych

Pisanka 2018 - VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

05.02 – 15.03.2018
10:00

Tradycje wielkanocne - Pisanka 2018

Ogród Jordanowski Nr 2 organizuje VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - "Tradycje wielkanocne - PISANKA 2018".

Do współpracy organizatorzy  zapraszają szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne. Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcają do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób przy zastosowaniu dowolnej techniki. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: - od 5 do 8 lat - od 9 do 12 lat - od 13 do 16 lat

W tym roku zostanie przyznana specjalna nagroda - Grand Prix w kategorii tradycyjna pisanka wielkanocna.

Sponsorem nagrody jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie.

Wyróżnione prace zostaną pokazane na Jarmarku Wielkanocnym w dniach 24-25 marca w Szreniawie w godz. 11:00 - 17:00 w siedzibie muzeum.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia 15 marca 2018 r. do godziny 19.00 na adres: Ogród Jordanowski Nr 2 ul. Przybyszewskiego 30 a, 60-561 Poznań z dopiskiem "Pisanka 2018" Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu. W sobotę, 17 marca 2018 r. o godz. 12 00 zostaną rozdane dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych.

Szkoła / placówka która, dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27oraz na stronie www.oj2pozan.pl

Osoba odpowiedzialna za projekt Agnieszka Szcześniak.

Zobacz www.oj2poznan.pl