a

Wykład otwarty w ramach cyklu Poznański sposób na niepodległość

08.03.2018
18:00 19:30

Wykład otwarty w ramach projektu "Poznański sposób na niepodległość". Wykład zatytułowany "Ubogi zaścianek Rzeszy Niemieckiej? Sytuacja gospodarcza ziem zaboru pruskiego (1871-1914)" wygłosi prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki (Instytut Historii UAM).

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki to kierownik Zakładu Historii Gospodarczej Instytutu Historii UAM oraz autor wielu prac dotyczących historii społeczno-gospodarczej Polski i Niemiec w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wsi, rolnictwa i polityki rolnej, okupacji hitlerowskiej ziem polskich, myśli politycznej polskiego ruchu ludowego (w tym szczególnie agraryzmu) oraz historii regionalnej Wielkopolski.

Jak zapowiada prof. Janicki, przedmiotem wykładu będzie próba odpowiedzi na zawarte w tytule pytanie dotyczące stopnia rozwoju gospodarczego ziemiach zaboru pruskiego na tle innych części Rzeszy Niemieckiej. Podstawowym narzędziem analizy będzie metoda porównawcza, która poprzez odkrywanie różnic i podobieństw w sytuacji gospodarczej badanych obszarów prowokuje do poszukiwania zależności przyczynowych i genezy zjawisk np. dotyczących rozwoju jednych i regresu innych gałęzi gospodarki na badanych obszarach. W związku z powyższym część wykładu poświęcona zostanie refleksji na temat czynników, które zadecydowały o strukturze i poziomie rozwoju gospodarczego różnych części ziem zaboru pruskiego. W ramach powyższej analizy uwzględnione zostaną również wskaźniki demograficzne takie jak średnia długość życia, dzietność i śmiertelność niemowląt, które stanowią syntetyczny wyznacznik poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego.

Wykładowi otwartemu tradycyjnie towarzyszyć będzie jednodniowa wystawa przygotowana przez pracowników Biblioteki PTPN, zatytułowana ""Cegielski" i inni. Życie gospodarcze Poznania na przełomie XIX i XX wieku", obejmująca materiały ze zbiorów Biblioteki PTPN.

Zarówno na wykład, jak i wystawę - wstęp wolny.

_
akt.LT