plakat
Conference Center Poznań, ul. Ogrodowa 12, sala E-4

Kurs pozytywnego myślenia

a
Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny Ogrodu Botanicznego UAM, ul. Dąbrowskiego 165, Poznań

Festiwal Bliżej Natury 2018