plakat

V Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej

2018-04-23 ( poniedziałek ) – 2018-04-27 ( piątek )
Poznań

Kategoria: Inne

onkurs jest skierowany do grup teatralnych działających w jednostkach penitencjarnych, czyli zakładach karnych wszystkich kategorii i aresztach śledczych. Konkurs daje osobom przebywającym w tych jednostkach możliwość wystąpienia przed szeroką publicznością, zaprezentowania swoich umiejętności i potencjału. Pomaga przełamywać bariery i ograniczenia.

Prezentacja więziennej działalności teatralnej poddana zostanie fachowej ocenie jury składającego się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych.

Program:

  • 23.04.2018 r. Centrum Kultury Zamek (otwarcie i spektakle)
  • 24.04.2018 r. Teatr Polski w Poznaniu (spektakle)
  • 25.04.2018 r. Teatr Ósmego Dnia (spektakle)
  • 26.04.2018 r. Teatr Ósmego Dnia (spektakle)
  • 27.04.2018 r. Centrum Kultury Zamek (finał konkursu oraz występ zwycięskiej grupy)