A. Nacht-Samborski, Czarny kwiat, ok. 1926
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, Poznań

Narodziny awangardy