plakat

"29. Malta Festival Poznań odbywa się w szczególnym czasie, kiedy świat wokół nas - ten bliski, lokalny, jak i rzeczywistość globalna - rozpada się na wiele nieprzy-stających do siebie narracji i obrazów. Choć jako Euro-pejczycy, mieszkańcy demokratycznych krajów, przy-wykliśmy sądzić, że żyjemy w najbardziej pokojowych czasach od zakończenia II wojny światowej, konflikt wyznacza dynamikę naszego życia, relacji społecznych, możliwości. To właśnie konflikt, napięcie między dwoma stanami - wojny i pokoju - jest ramą programową tego-rocznej edycji Malty.Malta to wyjątkowe spotkanie artystów, intelektualistów, osób o różnych poglądach, którzy dzielą się wiedzą, doświadczeniem, tym, (w) czym żyją. Widzowie są tutaj nie tylko uczestnikami, lecz także współtwórcami. Dlatego podczas 10 festiwalowych dni będą się przeplatać prezen-tacje międzynarodowego Idiomu "Armia jednostki", którego kuratorem jest Nástio Mosquito, z programem społeczno-artystycznym Generatora Malta, spektaklami plenerowymi i premierami teatralnymi (w tym Hańbą na podstawie powieści Johna Maxwella Coetzee'ego, w koprodukcji z Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kiel-cach, programem tanecznym Art Stations Foundation), projekcjami filmowymi, dyskusjami i koncertami. Ta różno-rodność i ogólna dostępność wydarzeń festiwalowych są specyfiką Malty i stwarzają możliwość wielu spotkań - na przecięciu dyscyplin, form i oczekiwań.Chcemy, żeby Festiwal, kreując w codziennym życiu pole o szczególnej grawitacji, uaktywniał w nas refleksję o tym, jak możemy uczestniczyć w rzeczywistości, co nas w niej obchodzi, a czego nie dostrzegamy, otwierał nas na różne spojrzenia, narracje i wrażliwości. Sceną dla Malty jest miasto - wraz z jego architekturą, prze-strzenią publiczną, a także sprawami, którymi żyją miesz-kańcy. Dlatego w różnorodnych sekcjach programu będziemy obecni na scenach i w galeriach, w dzielnicach pozostających na uboczu życia kulturalnego, w parkach i na skwerach, wreszcie - w sercu Malty, które bije na pl. Wolności, w samym centrum miasta.Do zobaczenia w Poznaniu!"
Michał Merczyński
dyrektor Malta Festival Poznań

Pełen program Festivalu Malta.

_

Informacje praktyczne:

  • Wejściówki dostępne są w sprzedaży od 21 maja. Cena na pojedyncze wydarzenie wynosi 15 złotych. Bilety dostępne są na www.malta-festival.pl oraz w serwisach Going i Empik. Stacjonarny zakup wejściówek możliwy jest w salonach Empik oraz w Centrum Informacji Kulturalnej w Poznaniu (ul. Ratajczaka 44), od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-19:00, w soboty w godz. 10:00-17:00. Osoby z niepełnosprawnościami są uprawnione do odbioru dodatkowej bezpłatnej wejściówki dla swojego opiekuna. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: bow@malta-festival.pl.
  • Karnet w cenie 60 złotych obejmuje pięć wydarzeń wybra-nych z programu Malta Festival Poznań 2019. Dodatkowo osoby, które zakupią karnety będą mogły dokonać rezerwacji bezpłatnych wejściówek na wybrane wydarzenia m.in. Koronę Poznania.Karnety są dostępne na stronie internetowej malta-festival.pl, w serwisie Going oraz stacjonarnie w Centrum Informacji Kulturalnej.
  • Bezpłatne wejściówki na wydarzenia są dostępne online na stronie www.malta-festival.pl, w serwisie Going i stacjonarnie w Centrum Informacji Kulturalnej w Pozna-niu, ul. Ratajczaka 44 oraz, o ile pula nie zostanie wyczer-pana, w Punkcie Informacji na placu Wolności w trakcie trwania festiwalu.
  • Wstęp wolny obowiązuje na większość festiwalowych wydarzeń, w tym m.in. na plenerowe otwarcie festiwalu z francuskim zespołem Transe Express oraz na muzyczny finał Operetta! Żyjesz w Matrixie oraz na warsztaty i spotkania w ramach Generatora Malta, pokazy filmowe, koncerty, spektakle teatralne czy debaty z twórcami na placu Wolności.

_
opr.LT

Bilety dostępne w: