logo

Ośrodek Kultury Austriackiej zaprasza na wykład - Ale przed geniuszem Ottona Wagnera zwijam żagle

O realizacjach i myśli architektonicznej Ottona Kolomana Wagnera

Wykład wygłosi Joanna Bryl

Autorem tytułowego cytatu jest Adolf Loos, bezkompromisowy orędownik architektury czystej, pozbawionej ornamentu, twórca i teoretyk modernizmu, który tylko raz skapitulował, mianowicie wobec osiągnięć i teorii architektury swojego nauczyciela, Ottona Kolomana Wagnera (1841-1918). Takimi realizacjami jak Parlament i Synagoga w Budapeszcie, wiedeńskimi - jak Stacje Wiedeńskiej Kolei Miejskiej, kamienice czynszowe - Wienzeilenhäuser, budynek Wiedeńskiej Pocztowej Kasy Oszczędności, czy wreszcie kościół w Zakładzie Opiekuńczo-Zdrowotnym "Am Steinhof", Wagner, nauczyciel kolejnego pokolenia wybitnych architektów, Hoffmanna, Olbricha, Loosa, Antonia Sant'Elii, położył podwaliny pod architekturę nowoczesną. Rewolucyjność realizacji Wagnera w Wiedniu jest szczególnie widoczna na tle powstającej paralelnie do jego działalności reprezentacyjnej zabudowy  Wiedeńskiego Ringu.

Joanna Bryl, historyk sztuki, wieloletni pracownik Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz  wykładowca historii sztuki na wydziale artystycznym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Zajmuje się sztuką od nowożytności do współczesności. Autorka publikacji o wybranych zagadnieniach sztuki XX wieku i najnowszej m.in. Karl Schmidt-Rottluff i jego kontakty z Pomorzem.[w:] Sławno. Dzieje i kultura. Poznań 2002; Obrazowanie nostalgii w twórczości Güntera Machemehla [w]: Dzieje wsi pomorskiej, Dygowo-Szczecin 2005; Die gegenwärtige Kunst in Poznań [w:] Greifswalder Kunsthistorische Studien, Band 5, 2008; Roman Opałka "OPALKA 1965/1-∞" [w:] "Polonistyka" Nr 10, 2008; Galerie Poznania w latach 1986-2011 [w:] W stronę kreatywnego miasta. Sztuka Poznania 1986-2011, Poznań 2011.

Wstęp wolny.

_
opr.LT

Plakat