Barwy Wolontariatu 2019
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, ul. Bukowska 27/29, Poznań

Barwy Wolontariatu 2019

rysunki na kamieniach
Muzeum Archeologiczne, PałacGórków, ul. Wodna 27, Poznań

Zielona Sahara - wystawa