Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje i wolontariuszy do udziału w konkursie BARWY WOLONTARIATU 2019.

Celem konkursu jest m.in. nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy z wolontariuszami. W ramach tegorocznego konkursu można zgłaszać kandydatury w 5 kategoriach: Wolontariusz roku, Wolontariat rodzinny, Wolontariat szkolny, Wolontariat senioralny, Organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne, korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury). W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne lub wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć na piśmie. Możliwe jest zgłoszenie kilku kandydatur przez jeden podmiot. Dany kandydat czy grupa może być zgłoszony tylko raz i może być przypisany tylko do jednej kategorii. Kandydatów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej: www.wolontariuszroku.wrk.org.pl.

Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności nominowanych osób/grup/organizacji/instytucji, ukazujący ich działania na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 15 listopada 2019 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej Gali Wielkopolskiego Dnia Wolontariusza, połączonej w tym roku z obchodami 25-lecia WRK. Uroczysta Gala odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na Galę połączoną z koncertem gwiazdy (w 2018 roku był to Kamil Bednarek, a w roku 2019 szykujemy kolejną niespodziankę) obowiązują osobne zapisy, także za pośrednictwem strony www.wolontariuszroku.wrk.org.pl.

Zobacz www.wolontariuszroku.wrk.org.pl