x

Noach, Hans i Izi - bezpłatna wycieczka z cyklu "Śladami poznańskich Żydów"

09.08.2020
17:00 19:30

Żydzi mieszkali w Poznaniu, od kiedy w XIII w. lokowano miasto. Za I Rzeczpospolitej, w czasach tzw. Złotego Wieku, istniała tu jedna z najważniejszych i największych gmin żydowskich w kraju. W XIX w. Żydzi poznańscy ulegli zniemczeniu, a za II Rzeczpospolitej żyło ich w mieście zaledwie 3 tysiące - nieco ponad 1 procent mieszkańców. Dzieje tej społeczności i jej członków bywały trudne i burzliwe - a w opowieści fascynują, zwłaszcza gdy dotyczą konkretnych ludzi i barwnych wydarzeń.

Program wycieczki:

1. W domu, ul. Masztalarska róg Kramarskiej - żydowska społeczność międzywojnia
2. Wielka Synagoga, ul. Stawna - między polskością, niemieckością i żydowskością
3. Zakład dla Osieroconych Chłopców Żydowskich, ul. Stawna - Hans Kann/Johannan Cohen i jego pełne zagadek życie
4. Kamienica Gminy Żydowskiej, ul. Stawna róg Szewskiej - o kantorze Sonnabendzie, rzeźniku Rotenbergu, małym Jurku Janowskim, ich rodzinach, szkole i Bar Kochbie
5. W Haszomer Hacair, ul. Szewska róg Dominikańskiej - życie w antysemickim mieście
6. Nojuś i Bronek, ul. Żydowska 32 i 4 - o Noachu Lasmanie i Bronku Bergmanie, ostatnich Żydach z Żydowskiej

Więcej informacji

opr.sw