Grafika konkursowa

Konkurs "Wirtualna lekcja"

2020-08-10 ( poniedziałek ) – 2020-10-15 ( czwartek )
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, ul. Bułgarska 19, Poznań

Kategoria: Inne Oświata

Konkurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa wielkopolskiego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza wirtualnej lekcji bibliotecznej dla uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy oraz złożenie w terminie do 15 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej w wersji papierowej z linkiem do prezentacji lekcji w Internecie wraz z Kartą uczestnika.

Karta uczestnika i Regulamin konkursu do pobrania na stronie Organizatora.

Zobacz pbp.poznan.pl/node/4697