Plakat z informacjami o wydarzeniu. Na dole zdjęcia osób wykonujących różne aktywności sportowe.

Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Covidowo, ale sportowo"

20.01 – 25.02.2021
13:00

Ogród Jordanowski nr 2 zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym "Covidowo, ale sportowo". Konkurs kierowany jest do uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych.

Do konkursu uczeń zgłasza jedną pracę z kolażem zdjęć (minimum 3, a maksymalnie 5) zrobionych podczas wykonywania ulubionych czynności o charakterze sportowym lub rekreacyjnym, wykonywanych w domu/na powietrzu podczas pandemii Covid - 19.

Termin wysyłania prac: do 25.02.2021, godzina 20.00.

Prace należy przesłać w formacie JPG lub PDF na adres e-mailowy: covidowo.ale.sportowo@gmail.com.

Przewidziane nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów konkursu.

Szczegóły w Regulaminie na stronie : www.oj2poznan.pl.

Informacje tel: 61 847 36 27.

Zobacz www.oj2poznan.pl