Pomarańczowy napis "FORUM".

Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce

15.09 – 18.09.2022
08:00

Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce odbędzie się między 15 a 18 września 2022 roku w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Sztuki Dziecka.

Wydarzenie będzie przestrzenią do rozmowy na tematy związane z teatrem dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych utworów dramatycznych oraz innych form istnienia na scenicznych deskach tekstów literackich. Jest także zaproszeniem do wymiany doświadczeń i poglądów oraz do wspólnego wypracowywania możliwych kierunków rozwoju działań związanych z popularyzacją współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby zawodowo zainteresowane teatrem dla młodej widowni, a także te, które planują z nim związać swoją przyszłość.

Czas: 15-18 września 2022 roku
Miejsce: Poznań, Scena Wspólna
Organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

W programie wydarzenia znajdą się m.in.:
- panele dyskusyjne na temat historii, teraźniejszości i przyszłości współczesnego dramatu i dramaturgii dla dzieci i młodzieży,
- sprawozdanie z badania socjologicznego dotyczącego współczesnej dramaturgii dla młodej widowni,
- spotkania grup roboczych poświęcone nazwaniu i wypracowywaniu potrzeb związanych z działaniami na rzecz współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży,
- premiera nowych pozycji w serii "Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży",
- spotkania dotyczące sytuacji teatru wynikającej z trwających kryzysów społecznych i politycznych,
- prezentacja tekstów nagrodzonych w Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży w roku 2022,
- spotkania networkingowe,
- warsztaty i rozmowy dla osób wyróżnionych w 33. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.

Zobacz nowesztuki.pl/news/forum-o-wspolczesnej-dramaturgii-dla-mlodej-widowni-w-polsce-poznan-15-18092022/