"Akademia opiekuna. Bezpłatne szkolenie dla opiekunów osób obłożnie chorych wymagających opieki w domu".

Akademia Opiekuna - bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Poznania

08.10.2022

Stowarzyszenie Bono Serviamus zaprasza mieszkańców Poznania do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla opiekunów osób obłożnie chorych wymagających opieki w domu w ramach kontynuacji cyklu Akademia Opiekuna.

W programie szkolenia m. in:

  • część teoretyczna: zajęcia z pielęgniarką, psychologiem, pierwsza pomoc w stanach nagłych u osób obłożnie chorych w domu
  • część praktyczna: instruktaż z zakresu pielęgnacji chorego - m. in. słanie łóżka, mycie ciała i włosów w łóżku, pielęgnacja jamy ustnej, karmienie (w tym przez sondę, gastrostomię), pielęgnacja przetok, opróżnianie worka z moczem

Informacje organizacyjne:

  • szkolenie jest przeznaczone dla mieszkańców Poznania
  • miejsce szkolenia: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, ul. Szamarzewskiego 84
  • cztery terminy szkoleń do wyboru: 08.10.22; 12.11.22; 10.12.22; 17.12.22
  • szkolenie trwa 8 godzin z przerwą obiadową
  • zapisy: zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: szkolenia@skpp.edu.pl. W treści maila prosimy podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz deklarację wyboru daty szkolenia
  • informacja telefoniczna: 61 854 92 18