Plakat z okładką książki Karoliny Wasielewskiej "Cyfrodziewczyny. Pionierki polskiej informatyki" wkomponowaną w fioletowe tło.

"Cyfrodziewczyny. Pionierki polskiej informatyki" (Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - spotkanie z Karoliną Wasielewską

08.11.2022
18:00

Książka "Cyfrodziewczyny. Pionierki polskiej informatyki" przypomina o tym, że akuszerkami informatyki w Polsce były kobiety. W PRL-u na równi z mężczyznami konstruowały i programowały pierwsze komputery. Wiele bohaterek tej książki pracowało na stanowiskach kierowniczych, dostawało nagrody za swoje projekty i wynalazki, cieszyło się uznaniem w kraju i za granicą.

Karolina Wasielewska - jest dziennikarką i autorką popularnego bloga Girls Gone Tech. Pracuje też jako prezenterka wiadomości w radiu.

Maria Krześlak-Kandziora - pracuje w Zespole ds. Literatury Centrum Kultury ZAMEK, pisze o przyrodzie i literaturze dla portalu Kultura u Podstaw, prowadzi spotkania z pisarkami i pisarzami, przyrodniczkami i przyrodnikami, aktywistkami i aktywistami zarówno w instytucjach kultury, jak i na piknikach czy festiwalach. Od 2021 roku współpracuje z warszawską School of Form, prowadząc gościnne zajęcia w autorskiej pracowni humanistyczno-społecznej. Od stycznia do maja 2022 roku współpracowała z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży przy promocji podlaskiego cyfrowego repozytorium przyrodniczych danych naukowych Open Forest Data.

Aleja Praw Kobiet to cykl wydarzeń upamiętniających 104. rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych oraz nazwanie jednej z poznańskich ulic Aleją Praw Kobiet. Uzyskanie przez kobiety praw wyborczych było poprzedzone ich wieloletnią aktywnością, walką, determinacją. Te wywalczone prawa już wtedy, w 1918 roku - jak piszą inicjatorki nazwania jednej z poznańskich ulic Aleją Praw Kobiet - miały szersze znaczenie: "dotyczyły dostępu do nauki, do pracy, do samostanowienia i decydowania o sobie w sprawach światopoglądowych, do uczestniczenia w pełni w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym".

prowadzenie: Maria Krześlak-Kandziora

Spotkanie transmitowane także na Facebooku CK ZAMEKZamek Czyta.
Spotkanie tłumaczone na PJM.

Zobacz ckzamek.pl