Logo Akademii Muzycznej.

Międzynarodowe Sympozjum Interpretacji KONCERTOWA ORKIESTRA DĘTA

01.12 – 03.12.2022

Orkiestry dęte przeżywają obecnie swój rozkwit, który zawdzięczają coraz większemu zainteresowaniu muzyków - zarówno profesjonalistów, jak i tych występujących w amatorskim ruchu muzycznym. Jest to więc bardzo dobry moment, aby pochylić nad problematyką związaną z zagadnieniami dotyczącymi interpretacji oraz specyfiką prowadzenia tychże orkiestr. Odpowiedzią na to jest Międzynarodowe Sympozjum Interpretacji KONCERTOWA ORKIESTRA DĘTA organizowane w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Współczesny repertuar orkiestr dętych cechuje się ogromną różnorodnością, ale też stawia przed dyrygentami nowe wyzwania. Jest to nowy obszar badań, w zakresie którego nie ma jeszcze wielu pozycji naukowych, czy nawet popularnonaukowych, które skupiałyby się nad zagadnieniem formy, faktury, czy interpretacji utworów na orkiestrę dętą. Naszą intencją jest stworzenie przestrzeni naukowej dla praktyków - dyrygentów, muzyków i badaczy, którzy zainteresowani są orkiestrą dętą i jej możliwościami.

W ramach Sympozjum Interpretacji odbędą się warsztaty, na których wybitni dyrygenci pokażą, jak pracują z zespołem nad interpretacją wybranych utworów. Uczestnicy będą mogli pracować również nad swoją techniką dyrygencką w ramach zajęć indywidualnych. Będzie to dla nich również możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji i kompetencji potwierdzonych certyfikatem udziału w międzynarodowym wydarzeniu.

Sympozjum jest świętem muzyki przeznaczonej na orkiestry dęte - nie może więc zabraknąć koncertów. W ramach wydarzenia będziemy gościć Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych w Poznaniu oraz United States Army Europe Band, które zaprezentują uczestnikom Sympozjum całe spektrum zagadnień będących obecnie kierunkiem zainteresowania oraz swoistym drogowskazem rozwoju orkiestr dętych.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Obowiązuje rejestracja na podstawie Karty zgłoszenia, którą z załącznikami należy przesłać na adres orkiestradeta@amuz.edu.pl.

Więcej na stronie wydarzenia.

Załącznik