""

Poznań wielu religii - spotkanie z reformowanym kościołem katolickim

05.01.2023

Kolejne spotkanie z cyklu "Poznań wielu religii" dotyczące Reformowanego Kościoła Katolickiego, gdzie o kościele, wierze oraz symbolice opowie biskup Tomasz Puchalski.

Osoby chętne, które chcą się przekonać jak wygląda nabożeństwo w Reformowanym Kościele Katolickim, mogą w nim uczestniczyć po spotkaniu.

Potwierdzenie chęci udziału w wydarzeniu: poznanwielureligii@gmail.com
____________________________________________________________________________________

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Zobacz www.facebook.com/events/1140699610168297/?ref=newsfeed