The International Forum on Agri-Food Logistics

Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej

2014-09-09 ( wtorek ) – 2014-09-13 ( sobota )
Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Wojska Polskiego 28, Poznań

Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej, w ramach którego odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2014 - http://www.agrifoodlogistics.eu

Najważniejsze zagadnienia dotyczące żywnościowych łańcuchów dostaw, jakie będą podjęte podczas konferencji to:

  • bezpieczeństwo i transparentność łańcuchów dostaw
  • rola logistyki w rozwoju produkcji biopaliw
  • logistyka zwrotna produktów ubocznych przy produkcji surowców żywnościowych
  • rola spółdzielczości w budowaniu łańcuchów dostaw
  • postęp technologiczny i techniczny w logistyce
  • ryzyko w żywnościowych łańcuchach dostaw
  • rola logistyki w zrównoważonym rozwoju

Konferencja odbędzie się w terminie 9-13 września 2014 w Poznaniu. Temat przewodni Forum to Sprawna logistyka szansą efektywnej obsługi klienta w gospodarce żywnościowej.

Zobacz www.agrifoodlogistics.eu