Wystawa - Gagauzja w obiektywie. Pasje naukowe pracowników UAM

Wystawa - Gagauzja w obiektywie. Pasje naukowe pracowników UAM

2014-11-06 ( czwartek ) – 2014-11-30 ( niedziela )
12:00
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40, Poznań

"Gagauzi to zagadkowy lud zamieszkujący obecnie przede wszystkim w Besarabii. Największy obszar ich zwartego osadnictwa znajduje się na południu Republiki Mołdawii. Ponadto spotkać ich można w Bułgarii, Rumunii, Grecji, Turcji, Rosji, Brazylii oraz na innych jeszcze obszarach. W ciągu ostatnich 200 lat przesiedlili się oni w międzyrzecze Dniestru i Prutu z obszaru dzisiejszej Bułgarii. Emigrowali głównie dobrowolnie w poszukiwaniu lepszego i bezpieczniejszego życia. Największa fala migracyjna przypada na początek XIX wieku. W swojej nowej ojczyźnie byli poddanymi Rosji, obywatelami Rumunii, ZSRR a obecnie Republiki Mołdawii oraz Ukrainy."

Jerzy Hatłas, absolwent historii oraz archeologii UAM, doktor historii. Od 1984 roku pracownik BU UAM. Uczestnik 3 ekspedycji archeologicznych w Novae (Bułgaria).
Autor 3 książek oraz około 100 artykułów z zakresu historii starożytnej, archeologii śródziemnomorskiej, politologii oraz bibliotekoznawstwa.
Od kilku lat zainteresowania badawcze autora koncentrują się wokół problematyki besarabskiej (zwłaszcza Gagauzów oraz Bułgarów zamieszkujących na tym obszarze).