plakat

Poznań - miasto w przebudowie - "Pan tu nie stał. O poznańskich pomnikach."

05.02.2015
18:00

"Poznań - miasto w przebudowie" to pokaz zdjęć i cykl otwartych dyskusji poświęconych śródmieściu Poznania. Trzecia odsłona tego wydarzenia zatytułowana "Pan tu nie stał. O poznańskich pomnikach" dotyczy złożonej problematyki obecności pomników w publicznej przestrzeni. Potrzeba upamiętniania osób, wydarzeń, miejsc od dawna jest elementem wspólnej tożsamości. Powoduje jednak silne napięcia wynikające z chęci zawłaszczania czy też narzucania ideologicznych, politycznych lub światopoglądowych postaw. W starciach o pamięć i jej miejsce w przestrzeni niezwykle rzadko bierze się pod uwagę samo miasto, jego architekturę, założenia urbanistyczne, tradycję i charakter. Zapomina się nierzadko o tym, że przestrzeń publiczna jest częścią wspólną wymagającą niezwykłej rozwagi w zagospodarowywaniu. Nie tylko pomniki, ale również wolnostojące rzeźby, fontanny, instalacje artystyczne składają się na całościowy obraz miasta. Wpływają na jego charakter zarówno symbolicznie, jak i przestrzennie. Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia dokumentujące obecność różnorodnych form pomników, rzeźb miejskich w przestrzeni Poznania. Prezentacja zdjęć, podobnie jak w poprzednich odsłonach projektu, stanowić będzie punkt wyjścia do trzech dyskusji nad stanem obecnym miasta oraz jego przyszłością. Do udziału w nich zapraszamy architektów, urbanistów, artystów, historyków sztuki i architektury, socjologów, kulturoznawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników, dziennikarzy oraz mieszkańców. Podczas spotkań poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytania takie jak: Czy pomniki są miastu potrzebne? W jaki sposób kształtować przestrzeń symboliczną w mieście? Kto i jak powinien decydować o pomnikach w przestrzeni publicznej? Jak wpisują się one w założenia urbanistyczne i architekturę miasta? Czy pomniki kommemoratywne i monumenty to jedyna forma rzeźbiarska w przestrzeni miasta? Czy rzeźby miejskie, instalacje artystyczne to wyłącznie dekoracje, element plastyczny czy też nośniki idei? Jak poprzez rzeźby, obiekty artystyczne w przestrzeni publicznej miasta objawia się jego charakter? Jak pogodzić potrzebę upamiętniania oraz prawo do publicznej manifestacji poglądów i idei z prawem do wolności przekonań? 

SPOTKANIE 1

Prowadzenie: Jakub Głaz
Jak kształtować przestrzeń symboliczną w mieście? Czy w mieście potrzebne są pomniki? Ile może być pomników w mieście? Kto i jak powinien decydować o pomnikach w przestrzeni publicznej miasta? Pomnik ku czci czy przeciw czemuś, jakie idee kryją się za wznoszeniem pomników?

Wstęp wolny.