plakat

Międzynarodowa Konferencja PARADOX

2015-09-09 ( środa ) – 2015-09-11 ( piątek )
CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań

Organizowana po raz pierwszy w Polsce, międzynarodowa konferencja PARADOX, poświęcona współczesnej praktyce i edukacji artystycznej, współpracy europejskich szkół artystycznych, kształcących w zakresie sztuk pięknych. Jej gospodarzem jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
W konferencji weźmie udział blisko stu delegatów z europejskich i polskich uczelni artystycznych. Gośćmi specjalnymi konferencji bedą Anna Maria Potocka i Mirosław Bałka.
PARADOX to obecnie największa na naszym kontynencie platforma współpracy wyższych uczelni artystycznych, prowadzących studia w zakresie sztuk pięknych. Jest społecznością umożliwiającą bezpośrednią wymianę doświadczeń i porównywanie efektów kształcenia. Daje możliwość wzbogacania programów dydaktycznych oraz współpracy międzynarodowej uczelni poprzez bezpośrednie kontakty ich kadry dydaktycznej, a także studentów. Spotkania, konferencje, warsztaty artystyczne zarówno wzbogacają standardowe możliwości współpracy międzynarodowej jak i wspomagają programy internacjonalizacji uczelni. Umożliwiają oraz ułatwiają międzynarodową promocję osiągnięć szkół skupionych w sieci PARADOX.

Przestrzenie CK Zamek, wstęp wolny.

Zobacz https://www.facebook.com/paradoxpoznan?ref=bookmarks