aa

Zajęcia VII edycji Letniej Akademii Muzyki Dawnej, odbywającej się w dniach 21-27.09.2015, poświęcone będą muzyce okresu średniowiecza, renesansu, baroku i klasycyzmu. Skierowane są zarówno do śpiewaków, jak i instrumentalistów, zainteresowanych historycznym wykonawstwem muzyki dawnej - uczniów średnich szkół muzycznych, studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych oraz nauczycieli szkolnictwa muzycznego. W ofercie Letniej Akademii Muzyki Dawnej znajdują się także zajęcia dla zespołów, zajmujących się interpretacją muzyki sprzed 1800 roku. Podczas kursów praktycznych oraz wykładów teoretycznych uczestnicy poszerzać będą znajomość repertuaru muzycznego dawnych epok stylistycznych, pogłębiać wiedzę o ówczesnych instrumentach, poznawać zasady interpretacyjne w oparciu o traktaty pisane w tamtych czasach oraz doskonalić technikę śpiewu
technikę gry na instrumentach. W programie przewidziane są koncerty, wykłady i lekcje otwarte prowadzone przez wybitnych specjalistów, zajmujących się historycznym wykonawstwem muzyki dawnej.

Pełen program w załaczniku.

Program