grafika

Człowiek-Droga-Rozwój"- to hasło przewodnie konferencji PILGRIM, która odbędzie się 24 października 2015 r. w godz. 8.30 - 13:15 w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 43.

Udział jest bezpłatny. Zagłoszenia uczestników przyjmowane są do 09.10.2015 na adres mailowy: pilgrim@zss103.pl

Przed dwoma laty na teren Polski przeniesiona została, zapoczątkowana w Austrii, a rozpowszechniona w wielu krajach Europy, idea PILGRIM. Zakłada ona, że w trosce o wszechstronny rozwój człowieka należy od najmłodszych lat wyposażać go w system wartości.

W myśl idei wszystkie szkoły (niezależne od miejsca, jakie zajmują
w hierarchii systemu oświatowego), placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz instytucje kulturalne, które w swoim programie w szczególny sposób odwołują się do wartości, mogą starać się o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego przynależność do ruchu PILGRIM.

Posiadanie certyfikatu nie niesie za sobą żadnych korzyści materialnych. Daje jednak prestiż, umożliwiając pokazanie otoczeniu, jakimi wartościami kieruje się placówka posiadająca ten certyfikat.

Program konferencji