plakat

W październiku na poznańskich seniorów czeka niemal 200 wydarzeń związanych m. in. z kulturą, nauką języków, podróżami. Są to zarówno wykłady otwarte, warsztaty i drzwi otwarte w instytucjach, klubach, organizacjach pozarządowych i w siedzibach Miejsc Przyjaznych Seniorom. Dodatkowo, w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych zorganizowane zostaną bezpłatne warsztaty, głównie psychologiczne i rozwojowe, prowadzone w mniejszych grupach.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Centrum Inicjatyw Senioralnych w partnerstwie z poznańskimi uniwersytetami trzeciego wieku, już po raz piąty organizuje w październiku 2015 imprezę "Senioralni. Poznań". Założeniem tego wydarzenia jest pokazanie oferty aktywizującej dla seniorów, ale też zwrócenie uwagi na fakt, jak liczną grupę stanowią poznańscy seniorzy i seniorki, i jak różnorodne mają zainteresowania i potrzeby.

Szczegółowy program Senioralni. Poznań 2015

Zobacz www.centrumis.pl