plakat
Centrum Wykładowe, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 2, Poznań

Eclipse Demo Camp 2016

plakat
Biblioteka Raczyńskich, Fila 38, ul. Ognik 20B; Fila 23, ul. Hetmańska 41; Fila 59, ul. Osinowa 14/16, Poznań

Spotkanie z baśniami meksykańskimi