plakat

Początki Polski w źródłach historycznych - wykład prof. Tomasza Jasińskiego

29.06.2016
18:00

Początki Państwa polskiego, relacje polsko-niemieckie, historia zakonu krzyżackiego oraz najazdy plemion mongolskich na Europę Środkową to zagadnienia mieszczące się w obszarze badań profesora Tomasza Jasińskiego.

Do zawodowych osiągnięć profesora należą m.in. odnalezienie domu rodzinnego Mikołaja Kopernika w Toruniu, badania nad pochodzeniem Galla Anonima oraz przedstawienie nowego ujęcia początków Polski na podstawie ostatnich odkryć i badań archeologicznych.

Wstęp wolny

oprac.PW