dłonie

Jak, po co i za ile włączać się w obywatelską parcycypację na Łazarzu

2016-09-30 ( piątek )
17:00-20:00
Inkubator Kultury Pireus, ul. Głogowska 35, Poznań

Partycypację społeczną można podejmować z różnych powodów. Sprzyja ona lokalnemu rozwojowi i zmianom najbliższego otoczenia. Podjąć działania partycypacyjne może każdy ale jak, po co, dla kogo i za ile partycypować? W ostateczności jaką obywatelska partycypacja przyniesie wspólną i osobistą korzyść? Postaramy się przybliżyć zagadnienie na najbliższym spotkaniu.

Organizatorzy zapraszają na spotkanie, podczas którego odpowiemy na nurtujące każdego z nas pytania:

 • czym jest i dla kogo jest partycypacja obywatelska,
 • kto może i powinien angażować się społecznie,
 • kto naprawdę ma wpływ na zmiany wokół nas (ja czy oni?),
 • jakie są bezpośrednie i pośrednie korzyści z udziału w partycypacji obywatelskiej (czy partycypacja w ogóle się opłaca?),
 • jakimi sposobami i narzędziami możemy wpływać na lokalne zmiany,
 • skąd biorą się finanse na działania obywatelskie.

Spotkanie organizowane jest dla:

 • każdego mieszkańca Łazarza, który ma pomysły na działania i ich realizację,
 • lokalnych liderów Łazarza,
 • przedstawicieli łazarskich organizacji pozarządowych,
 • przedstawicieli łazarskich placówek edukacyjnych.

Spotkanie połączone będzie z warsztatami, opartymi o metodę World Café.

Przewidziana ilość uczestników to 20 osób.

Uczestnik spotkania:

 • zwiększy wiedzę i umiejętności z zakresu form, sposobów i narzędzi, niezbędnych do angażowania się w partycypację obywatelską i wpływania na lokalne zmiany;
 • będzie potrafił wskazać źródła finansowania swoich społecznych przedsięwzięć;
 • pozna technikę partycypacji World Café - podstawowe narzędzie do diagnozowania lokalnych potrzeb.

Prowadzący:.

Wprowadzenie do zagadnienia partycypacji obywatelskiej (1 h) - Rafał Brzychcy

Warsztaty metodą World Café (1,5 h) - Ewa Gałka

Sesja plenarna, podsumowanie warsztatu World Café (30 min.) - Ewa Gałka

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu na adres rafal.brzychcy@pisop.org.pl do czwartku (29 września), do godz. 18:00.

Wydarzenie organizuje Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju, Stowarzyszenie Centrum PISOP, w porozumieniu z Urzędem Miasta Poznań oraz z Radą Osiedla św. Łazarz.

Spotkanie jest częścią Projektu "Aktywny Łazarz", finansowanego ze środków Urzędu Miasta Poznania.

Zobacz pisop.org.pl/aktualnosci/aktywny-lazarz/