plakat

Wieczór z poezją ks. Jana Twardowskiego

2016-10-06 ( czwartek )
Dom Polonii, ul. Stary Rynek 51, Poznań

Na Wieczór z poezją ks. Jana Twardowskiego zaprasza Wydawnictwo Świętego Wojciecha. To wyjątkowe spotkanie poetyckie będzie doskonałą okazją do wspólnej refleksji z miłośnikami twórczości "księdza, który pisał wiersze" z innych krajów.

Wiersze ks. Jana Twardowskiego recytować będą Agnieszka Skawińska (po polsku) i Bogdan Mihal Polipciuc (po rumuńsku).

Tematem wydarzenia będzie promocja polsko-rumuńskiego tomiku poetyckiego - Czas bez pożegnań/ Vremea nedespărţirii, wydanego w 2015 roku w Rumunii. Podstawę dwujęzycznego tomu stanowią znane polskiemu czytelnikowi wiersze zebrane w książkach: "Nie przyszedłem pana nawracać" oraz "Tylko miłość się liczy", które ukazały się nakładem Wydawnictwa Świętego Wojciecha.
Czas bez pożegnań/ Vremea nedespărţirii jest kolejnym tłumaczeniem wierszy ks. Jana Twardowskiego opublikowanym po 2006 roku. O zainteresowaniu za granicą poezją Autora świadczą następujące edycje: hiszpańska (2009), włoska, (2009, 2012), rosyjska (2009, 2010), białoruska (2012), ukraińska (2015).