plakat

Uniwersyteckie wykłady na zamku - Jak zapanować nad błędami eksperymentu?

2016-11-08 ( wtorek )
CK Zamek, Hol Balkonowy, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Wykład pt.: "Jak zapanować nad błędami eksperymentu?" wygłosi prof. dr hab. Marek Kręglewski z Wydziału Chemii UAM.

Z każdym działaniem łączy się ryzyko popełnienia błędu, stąd też słuszna wydaje się być maksyma Sokratesa, iż "błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy".
Błędy popełnia się także w naukach ścisłych, a ich przyczyn jest wiele: źle zaplanowane doświadczenie, brak kontroli nad badanym obiektem, niedoskonałość narzędzi badawczych. Niemałą rolę odgrywa też charakter naukowca, który może być przekonany o swojej wyjątkowości lub przeciwnie, jest przesadnie uległy wobec autorytetów. Wszystkie te problemy zostaną zilustrowane przykładami z historii rozwoju nauki.

Marek Kręglewski - naukowo zajmuje się chemią kwantową i teoretyczną oraz spektroskopią, a także zagadnieniami zarządzania i informatyzacji uczelni. Profesor na Wydziale Chemii UAM, Dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, autor szeregu publikacji w czasopismach o obiegu światowym z zakresu spektroskopii molekularnej cząsteczek w fazie gazowej. Aktywnie współpracuje z instytutami badawczymi, m.in. we Francji, Finlandii, Niemczech, USA. Przez trzy kadencje pełnił funkcję prorektora UAM. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, od ponad 20 lat członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zajmującego się edukacją.

Wstęp wolny.