krople wody na trawie

W zgodzie ze sobą, bliżej innych - trening interpersonalny

2016-11-10 ( czwartek ) – 2016-11-13 ( niedziela )
09:00-15:00
Pracownia Rozwoju Osobistego Po deszczu, ul. Poznańska 52/5, Poznań.

Trening interpersonalny to jedna z najbardziej efektywnych metod edukacji psychologicznej. Członkowie grupy wchodzą ze sobą w relacje, konfrontują się i wzajemnie modelują swoje zachowania. Są dla siebie wsparciem w rozwoju i zmianach. Charakter zajęć sprzyja otwieraniu się i wyrażaniu emocji, w bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze. Sprzyja przełamywaniu oporów wobec innych. Wiedzę i doświadczenie zdobyte na treningu można wykorzystać zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Zobacz www.podeszczu.com.pl/pracownia-rozwoju-osobistego/treningi/