w

Walne Zgromadzenie Forum Informacji Turystycznej w Poznaniu

2016-11-21 ( poniedziałek ) – 2016-11-22 ( wtorek )
Poznań

Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania, które prowadzi w Poznaniu sieć Centrum Informacji Miejskiej i Turystycznej, organizuje w dniach 21-22 listopada Walne Zgromadzenie Członków Forum Informacji Turystycznej.

FIT działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej od marca 2003 roku. Stanowi płaszczyznę integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (PSIT) i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących jego doskonaleniu. Zadania FIT obejmują m.in. opracowywanie strategii działania w dziedzinie informacji i promocji turystyki, inicjowanie i realizowanie działań wspierających rozwój turystyki,
integrowanie systemu informacji turystycznej, prowadzenie działańedukacyjnych, prowadzenie analiz funkcjonowania systemu informacji turystycznej oraz promowanie systemu IT. Do Poznania przyjadą przedstawiciele Informacji Turystycznych z kilkudziesięciu miast. W pierwszym dniu będą dyskutować na temat obecnego
stanu PSIT oraz jego przyszłości. Natomiast następnego dnia tematem obrad będzie informacja turystyczna dla seniorów oraz regionalny system informacji turystycznej. Na przykładzie Wielkopolski i Poznania zaprezentowane zostaną dobre praktyki w obszarze IT. Goście Walnego Zgromadzenia zwiedzą również Rogalowe Muzeum Poznania, poznańskie punkty CIM oraz Bramę Poznania.

Zobacz więcej

opr.sw