zajęcia w klasie

Szkolenie - Stres w szkole - Nauczyciel/Uczeń - Innowacyjne metody redukcji stresu, w tym trening TRE®

2017-01-25 ( środa )
Akademickie Centrum Polonez, al. Niepodległości 36, Poznań

Bezpłatne, pilotażowe szkolenie warsztatowe dla dyrektorów szkół i placówek. Temat: Stres w szkole - Nauczyciel/Uczeń Innowacyjne metody redukcji stresu, w tym trening TRE®

Cel pilotażowego szkolenia: zapoznanie uczestników z programem Zarządzanie stresem za pomocą naturalnych metod samoregulacji jako:

 • podniesienie standardów szkoły w zakresie dbania o zdrowie i rozwój pracowników;
 • spełnienie europejskich wymogów prawnych w zakresie zdrowia pracowników;
 • zapoznanie się z istotną wiedzą z zakresu neuropsychologii i psychofizjologii dotyczącej zjawiska stresu;
 • zarządzanie stresem w szkole;
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;
 • dodatkowe narzędzia pracy nauczyciela;
 • dodatkowe kompetencje i możliwości redukowania stresu u dzieci i młodzieży;
 • zapoznanie z wynikami badań związanymi z różnymi technikami samoregulacji;
 • teoretyczne zapoznanie się z metodą TRE®;
 • praktyczne doświadczenie metody TRE®;
 • teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z technikami oddechowymi i relaksacyjnymi;
 • nabycie wiedzy o możliwościach i korzyściach wprowadzenia programu do szkół i placówek;

Forma wykładowo-warsztatowa Prośba o zabranie ze sobą luźnego i wygodnego stroju. Prowadzący: Krzysztof Wadelski - trener, instruktor, certyfikowany holistic health practitioner, akredytacja AADP (American Association of Drugless Practitioners), Wioletta Łęczycka - certyfikowany instruktor TRE®

Obowiązkowa rejestracja: zgłoszenia e-mailem, z podaniem wybranej godziny (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu zgłoszenia nastąpi potwierdzenie rezerwacji miejsca. Uczestnicy szkolenia otrzymają imienne zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu warsztatowym Stres w szkole - Nauczyciel/Uczeń Naturalne Metody Samoregulacji ™ Rejestracja: info@uwolnijcialo.pl tel. 501 822 856 / 512 113 876

Zobacz www.uwolnijcialo.pl